ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศรีวิชัย เอบี โรงแรมวังใต้ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

 


ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่นี่