Posterขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสัก-เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศรีวิชัย เอบี โรงแรมวังใต้ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่จัดประชุม โรงแรมวังใต้ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


สามารถสำรองที่นั่งได้ที่

0-2943-9600 ต่อ 1623 มือถือ 094-161-8396
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.