ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็น เรื่อง “แนวเส้นทางและตำแหน่งสถานีรถไฟดอนสัก-สุราษฎร์ธานี”“แนวทางการชดเชยทรัพย์สิน” “มาตรการเบื้องต้นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ” ในการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสัก-เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางโครงการฯ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 จำนวน 6 เวที ดังนี้

เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 14 พฤษจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุนพิน ที่ว่าการอำเภอพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวทีที่ 2 วันอังคารที่ 14 พฤษจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวทีที่ 3 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวทีที่ 4 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวทีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวทีที่ 6 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

  • ลงทะเบียนและรับเอกสาร
  • นำเสนอ “เหตุผลความจำเป็นในการศึกษาโครงการ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตขั้นตอนการศึกษา แนวเส้นทาง ตำแหน่งสถานี จุดตัดทางข้ามทางแยก แผนการดำเนินงานและแนวทางการชดเชยทรัพย์สิน” โดย วิศวกรโครงการ
  • นำเสนอ “ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม”  โดย ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
  • นำเสนอ “ผลการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม” โดย ผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
  • อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
  • สรุปประเด็นข้อเสนอแนะและสรุปปิดการประชุม

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่

  • 0-2943-9600 ต่อ 1623 มือถือ 094-161-8396
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • แบบตอบรับการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

qrcodeform2