เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลที่ปรึกษา โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สำรวจตามสถานีรถไฟในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ