ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 2 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)


 ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่นี่