สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดการประชุมเปิดโครงการ เพื่อเปิดตัวโครงการ และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการประชุม