ข่าวประชาสัมพันธ์
9 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโครงการฯ

9 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโครงการฯ

ข่าวสาร 28 สิงหาคม 2560
9 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านต่อ ...
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

ข่าวสาร 27 กรกฎาคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 จำนวน 3 เวที
อ่านต่อ ...
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

ข่าวสาร 03 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรับทราบ ในภาพรวมของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาตลอดจนความต้องการของพื้นที่ ทางโครงการฯ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 จำนวน 3 เวที ดังนี้
อ่านต่อ ...

แผนการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน