ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ข่าวสาร 15 ธันวาคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
อ่านต่อ ...
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ข่าวสาร 28 พฤศจิกายน 2560
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสัก-เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. รายละเอียดดังต่อไปนี้
อ่านต่อ ...
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2

ข่าวสาร 20 พฤศจิกายน 2560
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 6 เวที
อ่านต่อ ...

แผนการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน