ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ข่าวสาร 28 พฤศจิกายน 2560
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสัก-เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. รายละเอียดดังต่อไปนี้
อ่านต่อ ...
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

ข่าวสาร 27 ตุลาคม 2560
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็น เรื่อง “แนวเส้นทางและตำแหน่งสถานีรถไฟดอนสัก-สุราษฎร์ธานี”“แนวทางการชดเชยทรัพย์สิน” “มาตรการเบื้องต้นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ” ในการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสัก-เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางโครงการฯ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 จำนวน 6 เวที ดังนี้
อ่านต่อ ...
9 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโครงการฯ

9 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโครงการฯ

ข่าวสาร 28 สิงหาคม 2560
9 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านต่อ ...

แผนการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน