ดาวน์โหลดข้อมูล

Up

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการนำเสนอการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 2 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดังนี้